Terentieva Valeria Aleksandrovna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Kemerovskiy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava i kriminologii.

Kemerovo State University