Zhalinsky Alfred Ernestovich

zasluzhennyy deyatel nauki Rossii, doktor yuridicheskih nauk, professor

NIU VShE