Semenova Natalia Sergeevna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Rossiyskiy universitet druzhby narodov. Podrazdelenie: kafedra mezhdunarodnogo prava

Peoples’ Friendship University of Russia