Abbasova Ipek Sultan kyzy

d-r filosofii po pravu. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Bakinskiy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra Kriminalistiki i sudebnoy ekspertizy.

Baku State University