Karaev Alan K.

doktor tehnicheskih nauk, professor, glavnyy nauchnyy sotrudnik Departamenta obschestvennyh finansov

Financial University under the Government of the Russian Federation