Varlamova Yulia Aleksandrovna

aspirant. Mesto ucheby: Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet imeni A.G. i N.G. Stoletovyh. Podrazdelenie: kafedra ugolovno-pravovyh disciplin.

Vladimir state university named after A.G. and N.G. Stoletovs