Shubin Stanislav A.

kand. ekon. nauk, rukovoditel Departamenta analiza i razvitiya rynkov NP «Sovet proizvoditeley energii»

NP "Council of Power Producers", Moscow