Razumova Natalia V.

kand. geogr. nauk, docent, starshiy nauchnyy sotrudnik

JSC «Russian Space Systems»