Bichurin Hamza I.

pervyy zamestitel generalnogo direktora po administrativnomu upravleniyu

FSUE «NPO «Tekhnomash»