Pershina Elena Anatolievna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Moskovskiy pedagogicheskiy gosudarstvennyy universitet. Filial: Stavropolskiy filial. Podrazdelenie: kafedra grazhdansko-pravovyh disciplin.

Moscow state pedagogical University. Branch: Stavropol branch