Rubinstein Alexander A.

kand. ekon. nauk, starshiy nauchnyy sotrudnik

the Institute of Economics RAS