Akopova Susanna N.

kandidat yuridicheskih nauk. Dolzhnost: docent kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava

Federal State Autonomous North-Caucasian Federal University (Branch in Pyatigorsk)