Ignatov Dmitry Anatolievich

aspirant. Mesto ucheby: Tambovskiy gosudarstvennyy universitet imeni G.R. Derzhavina. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava.

Tambov state university named after G.R. Derzhavin