Sokhranyaeva Tatiana V.

kandidat filosofskih nauk, docent, docent kafedry filosofii obrazovaniya

FSBEI HE «Moscow State University named after M.V.Lomonosov»