Rashidov Jasur Khurshydovich

mladshiy nauchnyy sotrudnik, laboratoriya №1.

Institute of materials science, «Physics-sun». Uzbekistan Academy of sciences