RECOURCE SAVING AND ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY OF THE PRODUCTION ALUMINA FROM SECONDARY KAOLIN WITH ANGREN DEPOSI
( Pp. 45-51)

More about authors
Rakhimov Rustam Kh. Dr. Sci. (Eng.); Head at the Laboratory No. 1
Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan Rashidov Khurshid Kamoliddinovich glavnyy tehnolog
«Angrenenergosvetmet», Uzbekistan Rashidov Jasur Khurshydovich mladshiy nauchnyy sotrudnik, laboratoriya №1.
Institute of materials science, «Physics-sun». Uzbekistan Academy of sciences Allabergenov Roman Jabbarovich kand. him. nauk, glavnyy specialist
«Goscomgeologia», Uzbekistan Yermakov Vladimir P. senior research at the Laboratory No. 1
Institute of Materials Science of the SPA «Physics-Sun» of the Academy of Science of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The impressive results allow to expect big future introduction in hydrometallurgical of technologies of the pulsed converters that will allow qualitative to reduce the expenseses on power systems, reagents i.e. with minimum costs to carry in production mineral raw material conversion which traditional methods was shown unprofitable.
How to Cite:
Rakhimov R.K., Rashidov K.K., Rashidov J.K., Allabergenov R.J., Yermakov V.P., (2016), RECOURCE SAVING AND ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY OF THE PRODUCTION ALUMINA FROM SECONDARY KAOLIN WITH ANGREN DEPOSI. Computational Nanotechnology, 1: 45-51.
Reference list:
Ismatov KH.R., Bogacheva L.M., Abdullaev A.B Gidrometallurgiya polimetallicheskogo i alyuminiysoderzhashchego syr ya g. Tashkent, Iz-vo Fan 1978 god.
US. Bureau of Mines, Rept. Of Invest 1962, №5997; 1966 №6573, №69.
Rachimov Rustam Ch., Mechanismus zur Erzeugung von Infrerotimpulsen mit funktionalen Keramiken. Fraybergskie issledovatel skie papki. ZHurnal Gornoy Akademii. Freiberger Forschungshefte, 2014, mart, C. 1-13.
Rakhimov R.KH. Printsipy razrabotki materialov s kompleksom zadannykh svoystv pri sinteze na BSP. Materialy konferentsii posvyashchennye 90 letiyu S.A. Azimova. Tashkent, 2004, S. 176-178.
Rachimov, R.C.; Ermakov, V.P.; John, P.; Rachimov, M.R. Anwendung funktioneller keramiken fur technologien des trocknens mit impuls-infrarot. Fraybergskie issledova- tel skie papki. ZHurnal Gornoy Akademii. Freiberger Forschungshefte, Opublikovano 02.06.2014, C. 1-44.
Rustam K. Rakhimov, Elena V. Kim Patent SSHA № 5,472,720 data registratsii 5.12.1995. Treatment of materials with infrared radiation.
Rustam K. Rakhimov, Elena V. Kim Patent SSHA № 5,350,927 data registratsii 27.09.1994. Radiation emitting ceramic materials and devices containing same.
Rakhimov Rustam. Patent SSHA № US 6,200,501 B1 data registratsii 13.03.2001. Electroconductive ceramic material.
Rakhimov Rustam. Patent SSHA № US 6,251,306 B1 data registratsii 26.06.2001. Infrared radiation emitting ceramic material.
Keywords:
Ceramic materials, oxide materials, kaolin, infrared converters, optical ceramics, the glass-ceramic materials, the technological process, pulse systems.