Rashidov Khurshid Kamoliddinovich

glavnyy tehnolog

«Angrenenergosvetmet», Uzbekistan