Suprun Viktor N.

docent. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra deyatelnosti OVD v osobyh usloviyah UNK SP

Moscow University of the MIA of Russia named V.Ya. Kikotya