Zhiltsova Valentina I.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent. Dolzhnost: professor kafedry «Ekonomika i upravleniya»

NOU VPO "Institute of Economics and Management", Pyatigorsk