Slobodchikov Iliya M.

doktor psihologicheskih nauk, kandidat pedagogicheskih nauk, zamestitel direktora. Professor kafedry psihologicheskogo konsultirovaniya fakulteta psihologii Instituta psihologii RGGU

the Vygotsky Russian Federation University of Humanities; the Institute of Psychology of RSGU