Yakupov Albert G.

veduschiy yurist; kafedra grazhdanskogo i predprinimatelskogo prava Yuridicheskogo fakulteta

law office «Guarantee of the law»; Kazan innovation University named after V. G. Timiryasov (IEML