Tikhonov Dmitriy V.

aspirant kafedry konstitucionnogo i municipalnogo prava

Law Institute, Belgorod state national research University