Gushchin Vyacheslav Alekseyevich

kand.filos.nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Cheboksarskiy kooperativnyy institut. Filial: Rossiyskiy universitet kooperacii. Podrazdelenie: kafedra filosofii, istorii i pedagogiki.

Cheboksary Cooperative Institute. Branch: Russian University of Cooperation