Kuzakhmetova Svetlana Evgenyevna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Rossiyskiy gosudarstvennyy socialnyy universitet. Podrazdelenie: kafedra grazhdanskogo prava i processa

Russian state social university