Strutinskaya Tatyana Aleksandrovna

kand.yurid.nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy Federalnyy Universitet. Podrazdelenie: kafedra konstitucionnogo i mezhdunarodnogo prava.

North-Caucasus Federal University