Democracy: ananalysis of various definitions
( Pp. 41-43)

More about authors
Klukowska Ilona Vladimirovna kand.yurid.nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy Federalnyy Universitet. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava.
North-Caucasus Federal University Lauta Oleg Nikolaevich kand.ist.nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy Federalnyy Universitet. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava.
North-Caucasus Federal University Strutinskaya Tatyana Aleksandrovna kand.yurid.nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Severo-Kavkazskiy Federalnyy Universitet. Podrazdelenie: kafedra konstitucionnogo i mezhdunarodnogo prava.
North-Caucasus Federal University Popova Lyudmila Anatolievna kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava
North Caucasian Federal University
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
In the article the authors analyze different approaches to the definition and understanding of democracy as a political regime and its symptoms, as well as a method of collective decision making.
How to Cite:
Klukowska I.V., Lauta O.N., Strutinskaya T.A., Popova L.A., (2015), DEMOCRACY: ANANALYSIS OF VARIOUS DEFINITIONS. Gaps in Russian Legislation, 3: 41-43.
Reference list:
Popova L.A., Strutinskaya T.A. Problemy pravovoy politiki v sovremennom rossiyskom gosudarstve // NaukaPark. № 6, 2013. 138 s.
Konstitutsionnoe pravo: uchebnoe posobie/ otv. red. V.I. Fadeev. M.: Prospekt, 2014. -584 s.
Alekseev Oleg YUr evich. Rol politicheskikh kommunikatsii v legitimatsii rossiyskoy vlasti v usloviyakh sovremennogo demokraticheskogo tranzita: dissertatsiya no soiskanie stepeni kandidata politicheskikh nauk, Sankt-Peterburg, 2009/ http://dlib.rsl.ru.
Popova L.A., Strutinskaya T.A. Otkrytost gosudarstva kak kriteriy ego demokratichnogo razvitiya // NaukaPark. № 3. 2011. - 86 s.
Labovskaya YU.V. Elementy pravovoy sistemy Rossiyskoy Federatsii (obshcheteoreticheskiy aspekt) // NaukaPark. № 3. 2014. - 117 s.
Vokhmyanin D.V. Demokratizm kak konstitutsionno-pravovaya universaliya // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. - 2013. - №6.
Demidov V.P., Mokhorova A.YU. Sootnoshenie demokraticheskikh podkhodov i problem byurokratizatsii protsessov gosudarstvennogo upravleniya sovremennoy Rossiey // Biznes v zakone. - 2015. - №2.
Keywords:
democracy, the state, the political regime, democracy, "sovereign democracy".