Kolpakov Roman Vladimirovich

kand. yurid. nauk, yurist, magistr yurisprudencii. Dolzhnost: upravlyayuschiy partner.

Limited liability company "Intralex"