Fokov Anatoly P.

doktor yuridicheskih nauk, professor; glavnyy nauchnyy sotrudnik Centra issledovaniya problem pravosudiya Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta pravosudiya; ekspert mezhdunarodnoy organizacii po borbe s korrupciey (GREKO)

Center for Justice Research of the Russian State University of Justice; International Organization for the Fight Against Corruption (GRECO) , Moscow, Russian Federation