Alimova Alina Ildusovna

adyunkt. Mesto ucheby: Ufimskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii. Podrazdelenie: kafedra istorii i teorii gosudarstva i prava

Ufa law Institute of MIA Russia