Tsarev Ilya Nikolaevich

soiskatel. Mesto ucheby: Moskovskiy universitet MVD Rossii imeni V.Ya. Kikotya. Podrazdelenie: Fakultet podgotovki nauchno-pedagogicheskih i nauchnyh kadrov

Moscow University of MIA Russia named after V.Y.Kikot