Teploukhova S.O.

kursant uchebno-stroevyh podrazdeleniy

Perm Institute of the Federal Penal Service