Domnikova Viktoria V.

assistent kafedry ugolovnogo prava i kriminologii yuridicheskogo fakulteta

Lomonosov Moscow State University