Nedilko Julia Viktorovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Kubanskiy gosagrouniversitet im. I. T. Trubilina. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava

Kuban State Agrоuniversity named after Ivan T. Trubilin