Epifanova Elena Vladimirovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava

Kuban State University