Suslikov Vladimir Nikolaevich

d-r yurid. nauk. Dolzhnost: professor. Mesto raboty: Yugo-zapadnyy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra grazhdanskogo prava.

South-West state University