Evtushenko Oleg N.

ispolnitelnyy direktor Gosudarstvennoy korporacii «Rosteh»

Rostec State corporation