Kulikovskiy Dmitry A.

aspirant, yuridicheskiy fakultet, kafedra grazhdanskogo i trudovogo prava

Peoples’ Friendship University of Russia