Medvedev Andrey V.

kandidat yuridicheskih nauk, docent kafedry socialnogo prava, gosudarstvennoy i municipalnoy sluzhby

Ural State Legal University