Semenova Y.A.

aspirantka.; Podrazdelenie: kafedra predprinimatelskogo prava.

Financial University under the Government of the Russian Federation