Skrynchenko Boris Leonidovich

kandidat ekonomicheskih nauk, professor, docent kafedry ekonomicheskih teoriy i voennoy ekonomiki Voennogo universiteta MO RF

Russian Federation Military University Ministry of Defence of Russian Federation