Gribakina Natalia Alekseevna

kandidat ekonomicheskih nauk, podpolkovnik, doktorant Voennogo universiteta MO RF (kafedra ekonomicheskih teoriy i voennoy ekonomiki)

Russian Federation Military University Ministry of Defence of Russian Federation