Moroz Vladimir Dmitrievich

kandidat istoricheskih nauk, docent, docent kafedry ekonomicheskih teoriy i voennoy ekonomiki

Russian Federation Military University Ministry of Defence of Russian Federation