Reshetov Konstantin Yu.

kand. ekon. nauk, docent. Dolzhnost: professor kafedry ekonomiki i upravleniya na predpriyatii

National Institute of Business