Agadzhanyan Ani Seyranovna

aspirant.; Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet, kafedra «Kommercheskogo prava i osnov pravovedeniya».

Moscow State University named after M.V. Lomonosov