Mikhajlikov V.L.

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: nachalnik kafedry.; Podrazdelenie: kafedra taktiko-specialnoy i ognevoy podgotovki.

Belgorod state university. Institute: Belgorod Law Institute of MIA Russia