Korotkova Yulia Andreevna

Dolzhnost: Starshiy prepodavatel.; Podrazdelenie: kafedra socialno-pravovyh disciplin.

Vladimir state university named after Alexander Grigorievich and Nikolay Grigorievich Stoletovs. Branch: Murom Institute-branch