Sultanov Ahsan Kharisovich

kand. ist. nauk, docent. Dolzhnost: nachalnik kafedry. Podrazdelenie: kafedra «Istoriya i teoriya gosudarstva i prava».

Ufa law Institute of MIA Russia