Petryashov Dmitry Sergeevich

aspirant; Podrazdelenie: kafedra Grazhdanskogo prava.

Moscow state law university named after O.E.Kutafin