Savelov Michail Alekseevitch

aspirant kafedry «Gosudarstvenno-pravovye discipliny» yuridicheskogo fakulteta

State Law Department of Penza State University