Kamolov I.I.

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet, kafedra teorii i istorii gosudarstva i prava.

Tajik National University